هیچ چیز...

هیچـــــــــــــ چیز بدونـــــــــــ تــــــــ♥ــــــــو تمامـــــــــ نمیـــــــشود

حتی .......!!!!

همینـــــــــــ دلتنگی هایـــــــــــ منــــــــــــ

 
 
پ.ن:

تـــــــــ♥ــــــو .....................

از نوشـــــــــته هایــــــــــــ منـــــــــ بیرونـــــــــــــ بیا

و مــــــــــرا در آغوشـــــ بکشـــــــــــــــــ !!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید