بی تاب

نمیدونم چی میشه بهش گفت؟؟!!

عادتـــ

وابستـــ ـــگی

یا شایدم دلــــ بستگی ...


ولی هرچی که هستــــ، میشه جزئی از وجودتــــ ...

که با نبودنشـــــ

بیتابتــــ میکنه ...

بیــــ تابــــــ ...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
رويا

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد ![ناراحت]