اعتماد

وقتـــی /دو قلبــــ/ بـــرای یکدیگــــر بتپد ..

هیـــچ فاصلــهـ ای دور نیستـــــ /.

هیـــچ زمانـــی زیـــاد نیستــــ /.

و هـیـــچ عشــق دیــگـری ..

نمی تـــوانــد آن دو را از هـــم دور کند.../.

محـــــــکــم تــرین بــرهـــان عــــــشـــق، / اعـتــــماد / است .../.


/ 3 نظر / 25 بازدید
رویا

تـــــــــ♥ــــــــو را با ط دسته دار مینویسم طــــــــ♥ــــو با همه فرق داری ... طــــــــ♥ــــو ، برای مــــــــــــــن بهتــــــــــــرین بهترینها هستی

فاطی

سلام قشنگ بود[لبخند]

ALONE

کاملا غیر ممکن