مزاحم نشوید!

لطــــفا مـــزاحم نشـــوید (!)


ما مشغـــول " دوســـت داشــــتن "


یکــــدیگـــر هستــــیم . . . ❤

 

مزاحم نشوید

/ 11 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
nobody

گاهی سکوت یعنی اما … یعنی اگر … یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …

soraya

فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … ! [گل] [گل] ممنون از حضورت دوست من.ببخشید دیر سر زدم [لبخند][لبخند]

رويا

به هیچ روزی پس ات نمی دهم به هیچ ساعتی ... به هیچ دقیقه ای به هیچ قیمتی! سخت چسبیده ام تمامت را ... آخه مگه تو را ساده بدست آوردم که زود از دستت بدم ؟ بله مزاحم نشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين.[ماچ][ماچ][ماچ][بغل] پستت بي نظير بود.دوسش داشتم مرسييييييييييييييييييييييي نفسم[ماچ]

G.G

ستـاره ای کـم نـور در آن دور دستهـا مــاه را میخواند مــاه میداند اما قـانـون او تنهایی ست ستـاره چشمکـی میزند و بـی صـدا میمیرد ...

مرداب

همیشه عاشق باشی و بمانی [گل]

امپراطور

نگران نباش... میدانم چگونه با حسرت نبودنت تا کنم!! فقط برایم بنویس هنوز میخندی..!! سلام دمت گرم دیگه حالا ما مزاحمیم؟ با یه پست ویژه آپم زودتر بیا[گل]

hanane

لطفا آدرسمو درست کنید [گل]