وقتی باران می بارد...

یکی باید باشد که به تو زنگ بزند و بگوید چترت را برده ای ؟
یکی که نگرانت باشد حتی نگران اینکه زیر باران به این لطیفی خیس شوی …
یکی باید باشد که دست بکشد توی سرت و آب ها را کنار بزند …
اما چند وقتیست که باران دارد می بارد و کسی به من نگفته چترت را برده ای ؟
و کسی نبوده که دست بکشد توی موهایم …
اصلا همه ی اینها بهانه ایست که وقتی باران می بارد یکبار دیگر یاد تو بیفتم

/ 6 نظر / 49 بازدید
گل نرگس شهلا

باران را دوست دارم زیرا همیشه همراهی می کند با دلتنگیهایم...

*رویا*

اران با تو زیر بارانم چتر برای چه ؟؟؟؟؟!!!!!! خیال که خیس نمیشود!!!!!!!!!!!!!!! بغض هایم را به آسمان سپرده ام . خدا به خیر کند باران امروز را ! [گل][ماچ]ashekhetam sinaiiiiiiiii

پرستو

likeeeeeeeeeeeeeeeee

ALONE

قشنگه. هم حسش هم نوشته اش

ســــآرآ

سلامـ‌ سینا زشتووو خوووبیـــــ؟! از وبتـــ خووووشمــ اووومد به وبمــ سر بزن میــســــــــ

ســــآرآ

زشتوووووو همــ ی شوخیــــ بود بهــ دل نگیر