بی قراری

اصلا بهانه دستهایم به درک !


بی قراری نگاهم را چه کنم ؟

 

بی قراری

/ 1 نظر / 3 بازدید
رویا

خیالت دور و برم پهن است خیالت جمع ....[ماچ][بغل] همه ی زندگیمی[ماچ][بغل][ماچ]