آغوش تو...

http://www.pro.uploadpa.com/?file=1418500058144224_21.gif

خیالتــــ راحتــــ

من جـز آغوش تو
حتـے به دیوار هم
تکیه نمے کنم ...

/ 6 نظر / 58 بازدید
عسل

بازيچه ى سرنوشت ﺧــﺴـﺘـﻪ ﺍﻡ ...�� ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮔـــﺬﺭﺩ ﺍما ... ﺩﺭ ﻣــﻦ ﻫـﯿــﺰﻡ ﺷـﮑـﻨـﯽ ﭘـــﯿــﺮ ... ﻫـﺮ ﺍﺯ ﮔـﺎﻫـﯽ ﺍﺯ سـﺮ ﺑـﯿـﮑﺎﺭﯼ ﻣﯿـﺰﻧـﺪ ﺗـﺒـﺮ ... ﺗـﺎ ﺷـﮑـﺴـﺘـﻨـﻢ ﭼـﻘــﺪﺭ ﺑـﺎﻗـﯿـﺴـﺖ ... ﻧمیدانم ...

نفس

سلام وبت عالیه خوشحال میشم به منم سر بزنی.

رویا

ڪــــﺴـــــے ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ڪـــه ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ڪــــﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ... ﺩﻧﺒﺎﻝ ڪــﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻭﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪﺩﯾﮕﺮ ڪــﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﻭﻫﯿﭻ ﻧﮕﺎﻫــــے ﺩﻟـــــﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿــــﺎ هم ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ...[ماچ]دوست دارم سینایی

ملیونر شو

غــرورت رو واســـه کســی که دوستــش داری بشکـــن... ولـــی دل کســــی رو که دوستــــش داری بـه خاطـــر غرورت نشکــــن ![گل]

3پید

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی … خسته می شوند از رنگ تکراریت ، این روزها دوره ی رنگین کمان هاست …

سلام

سینا عزیز می خوام از وب برای عشقم مطاب بنویسم. امید این را دارم شما نیز موفق باشید.