به همین سادگی

مراقب باش!
روزگار هلت میدهد؛
اما قرار نیست تو بیفتی،
اگر خودت را به آسمان گره زده باشی، اوج می گیری...
به همین سادگی...

/ 7 نظر / 29 بازدید
امپراطور

بودم!! دیدم با دیگری شادتری... رفتم..!! سلام قشنگ بود آپم و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

سیمین

عید غدیر خم بر همه شما مبارک[گل]

رويا

کــــــاش می شــــــد " فقــــط " ، تــــ♥ــو را داشتــــــه باشــــــم و خــــــدا هـــــی بپرســــــد : خــــــوب ، دیگــــــر چــــــه ؟؟! و مــــــن بگویــــــم : هیــــــچ ، هـــ♥ــمین کافیســــــت .. سلااااااااااااام فدات بشم الهي نفسم خيلي دوست دارم عزيزم[ماچ][بغل][گل]

yegane

مرسی ک اومده بودی وبم...

shaghayegh

upat0 kheili 2st dashtam 2stam moafagho paydar bashiiiiii... [چشمک]