یک جوری

شاید یک روز،
یک نفر،
یک جوری آدم را بخواهد که خواستنش به این راحتی ها تمام نشود !

سیلویا پلات


/ 4 نظر / 25 بازدید
رويا

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند ثانیه های بی تو… [ماچ][گل]i love you sinaaaaaaaaaaaaa[بغل]

yegane

شاید اون روز دور نباشد...

تورج

در آخرین نگاهایمان که تکلم بی صدای من و تو بود حرفهای ناگفته داشتم اما شوق رفتن در تو چنان تذلزلی بر من مستو لی ساخت که تا قیا مت ترس از رفتن دارم . تقدیم به تنها عشقم که با رفتنش در کنار بیگانه ایی .رفت تا تا به آرامش برسد ودل مرا تا قیامت همچون دریای عشق در نبودش طوفانی کرد .آری مهوش جان تا قیامت باز هم دوستت دارم چشم براهتم.